Kontakt

Man kommer i kontakt med SLA-Fyn ved at henvende sig til en af de anførte.

Formanden: Tissel Lund-Jacobsen: Tlf: 20 75 29 39, E-mail tlj@ohavsmuseet.dk 
Næstformand: Svend Ankjær Nielsen: Tlf. : 26 77 65 31, Email: svendankjaer@gmail.com  
Kasserer: Ingemann Jensen: Tlf: 61 70 64 73, Email inje@post3.tele.dk
Sekretær: Ida Duedahl; Tlf.: 23 32 62 67, E-mail: idduedahl@gmail.com
Kursus: Jens Haastrup: Tlf 50 41 43 24, E-mail: ajhaastrup@gmail.com

eller foreningens mail: slafyn4@gmail.com 

SLA-FYNs CVR nummer er 32408737

Til forsiden