Afholdte arrangementer

 

Sommerudflugten 2023 til Møntergården, Odense d. 24.08.2023

Turen den 24. august havde i år samlet 44 deltagere, som i formandens fravær blev budt velkommen af Svend Ankjær Nielsen. Han benyttede samtidig lejligheden til at fortælle lidt om foreningen og reklamere for de kurser, som SLA-Fyn afholder i efteråret (datoer og emner ses på hjemmesiden www.slafyn.dk).

Derefter blev alle bænkede i Nyborgladen – faktisk en lade, der stammer fra Nyborg – midt i udstillingen ”It socks”. Den handler ikke kun om sokker og strømper i alle afskygninger, men afspejler også tøjindustriens udvikling. Mange af husets møbler og genstande er i øvrigt genbrug af forskellig art.

I disse hyggelige omgivelser holdt museumsinspektør Mette Stauersbøl Mogensen et spændende foredrag om museet og om, hvordan man griber arbejdet med en ny udstilling an.

Til opbygningen af børnemuseet har børn f. eks. i høj grad været inddraget og leveret deres idéer.

”Fyn –  midt i verden” fra 2013 er museets hovedudstilling og en tematisk præsenta-tion  af ca. 2.000 genstande, der fortolker den fynske Danmarkshistorie gennem årtusinder. Den har været krævende at lave for hele museet, men har også givet erfaringer, som kan bruges i de kommende udstillinger. Den afløses måske i 2030 af en ny.

Vi hørte også om ”xxx noget med jul”, den kommende julekalenderudstilling, der laves i samarbejde med Film Fyn. Naturligvis var det kun helt neutrale ting, der kunne afsløres på nuværende tidspunkt!

Efter Mettes inspirerende gennemgang var der kaffe og brunsviger fra Brenderup Bageri og derefter mulighed for at gå rundt på egen hånd og fordybe sig i alle sær-udstillingerne – og mon ikke mange har lyst til at vende tilbage en anden gang for at se det, de ikke nåede? Se www.montergarden.dk

26.08.2023 Ida Duedahl

********************************************************************************

SLA-Fyns sommerudflugt til Humlemagasinet i Harndrup 24.08.2022

Udflugten i år havde samlet hele 66 deltagere, som kunne nyde det fine – næsten for varme – vejr både inde og ikke mindst ude i Humlemagasinets mere end 25 temahaver fordelt på 10 tønder land.

Som velkomst gav den ene af stedets ejere, Peder Pedersen, der netop er fyldt 80 år, en grundig introduktion til stedets lange historie med start i 1878. Bygningerne har huset et frugtlager og en manufakturhandel, der har været handlet med flasker og glaskolber til privat vinfremstilling og ikke mindst humle, indtil Ole Bjørn Pedersen og Peder Pedersen i 1990 etablerede Humlemagasinets Galleri med skiftende udstillinger af malerier og anden kunst. Aktiviteterne ændrede sig gradvist til kongelige og kulturhistoriske udstillinger om sommeren og den store juleudstilling i november og december.

I 2001 åbnede her Danmarks eneste humlemuseum, som fortæller stedets historie gennem mere end 100 år og også rummer en stor samling af danske og udenlandske øl.

Digteren og forfatteren Sigfred Pedersen er født på nabogården, og på hans 100 års fødselsdag i 2003 indviedes det fine museum om ham.

Og siden 2007 har Humlemagasinet ved hjælp af fondsmidler også huset en Historisk Dukkesamling, skabt af kunsthåndværkeren Kirsten Günther Eriksen. Samlingen består af 137 historiske porcelænsdukker af royale og historiske personer, hvis dragter, smykker m.m. er lavet med detaljeret omhu.

Årets historiske udstilling handler om Dronning Margrethe gennem 50 år.

Dagen sluttede, som den begyndte, i Dagmarsalen med kaffe og den Prinsesse Marie lagkage, som stedets café er berømt for.

Se mere på www.humlemagasinet.dk

Se billeder på galleri 2022

*******************************************************************

Sommerudflugten 2021
I år blev det heldigvis muligt at gennemføre sommerudflugten, og d. 6.
september gik den til Øhavsmuseet i Faaborg.
Over 100 medlemmer var mødt op til den spændende eftermiddag i det
nye museum, indviet i juni måned.
Museumsinspektør Mette Broch Jacobsen introducerede udstillingen, der
har fået titlen ”Mærk dig selv”. Meningen er, at vi skal mærke naturens
magi på egen krop – helst uden fodtøj. Med lyde, lysdesign, stemninger
og spændende fortællinger bliver man ledt gennem fem tidsaldre og fire
landskabstyper, hvor man vil opleve, hvordan mennesket til alle tider er
blevet påvirket af naturen. Yderligere kan man teste sig selv og mærke
naturens kraft på egen krop.
Her er ikke mange genstande og ingen lange tekster, men udstillingen
opleves via en digital fortæller, som nemt kan betjenes af både børn og
voksne.
Med så mange gæster på en gang måtte forsamlingen deles op i to hold.
Det hold, der ikke var inde i udstillingen, kunne i ventetiden hygge sig i
den rummelige café med museumsbutikken eller kigge nærmere på
Faaborg.
Et besøg på Øhavsmuseet kan i øvrigt også kombineres med et besøg i
Geopark Det Sydfynske Øhav med en masse udendørs oplevelser sammen
med museet eller på egen hånd, f.eks. snorkling hen over det
oversvømmede stenalderlandskab.
Geopark Det Sydfynske Øhav blev etableret i 2018 af Svendborg, FaaborgMidtfyn, Langeland og Ærø Kommuner og arbejder på at blive udnævnt til
UNESCO Global Geopark.
Tak til Øhavsmuseet og til tovholder på arrangementet næstformand i
SLA-Fyn, arkivleder Tissel Lund-Jacobsen, selv museumsinspektør på
museet.

*****************************************************************************

Sommerudflugten d. 28. august 2019 til Psykiatrisk Samling og Naturcentret i Middelfart

Vi startede besøget på det psykiatriske museum med, at vores guide Gert Nelander, der selv er uddannet og tidligere ansat på Middelfart Sindssygehospital, gav en introduktion til stedet og det psykiatriske arbejde. Han kom omkring den historiske udvikling fra hospitalets oprettelse i 1888 til det blev nedlagt i 1999 og om, hvordan der i starten slet ikke var tale om nogen form for behandling, men ren og skær opbevaring. Om anvendelsen af de enkelte bygninger i det store anlæg (hvor museet har til huse i en af dem) og om udviklingen inden for de forskellige terapiformer.
Derefter blev de 26 gæster sluppet løs i udstillingen, som er Danmarks største psykiatriske samling garneret med ”lydbilleder”, der giver indblik i den verden, nogle stemmehørende lever i. Og der var rigtig mange historiske effekter at kigge nærmere på og patienthistorier at studere.
Middelfart Museum har, som det eneste danske statsanerkendte museum, psykiatrihistorien som et særligt satsningsområde. I de kommende år vil museet, efter aftale med Kulturstyrelsen, arbejde på at udvikle viden og formidling om psykiatrien fra et lokalt til et nationalt niveau.
Museet er i gang med at udvikle et nyt museum for psykiatriens historie, der også vil inddrage de underjordiske tunneller under området.
Eftermiddagskaffen blev indtaget på Naturcenter Hindsgavl, hvor naturvejleder Annette Weiss meget engageret fortalte om centret, der er tænkt som det naturlige omdrejningspunkt for aktiviteter og oplevelser i området og som er blevet en overvældende succes for rigtig mange slags brugere. Annette fortalte selvfølgelig også om hjortebestanden den nærliggende dyrehave og hvordan den nødvendigvis må reguleres.
Flere af deltagerne gav udtryk for glæde over at se disse sider af Middelfart, som de ikke havde besøgt, siden den nye Lillebæltsbro blev bygget, og det gode vejr, som heldigvis var med os i år, gav selskabet mulighed for at fortsætte ud i området på egen hånd.

********************************

Sommerudflugten d. 30. august 2018 til Vikingemuseet Ladby

Formanden kunne i sin velkomst oplyse, at SLA havde betalt omvisninger og vi havde fået entreen gratis, så arrangementet var helt gratis for deltagerne. Tak til SLA og Vikingemuseet for det!

Et par og tredive gæster blev delt op i to hold, som under kyndig ledelse af guiderne Bjørn Pedersen og Birgit Klysner (der samtidig er en af museets brodøser) hørte om stedets historie, så vikingeskibsgraven, det nye Ladbyskib ”Ladbydragen” og selvfølgelig udstillingen med Ladbytapetet.

Den spæde start var i 1934, hvor den stedlige landmand stødte på nogle sten ved en overpløjet forhøjning. Apoteker og amatørarkæolog Poul Helweg Mikkelsen fra Odense samt en museumsassistent fra Fyns Stiftsmuseum blev inddraget, og året efter erkendte man, at der var tale om en skibsgrav. Herefter tog Nationalmuseet over, og man udgravede aftrykket af skibet og de mere end 600 genstande, hvoraf mange kan ses i udstillingen, samt 11 mindre grave. Desværre har gravrøvere fjernet både vikingen og hans udstyr, og motivet har ingen et klart svar på. I 1937 blev der støbt en betonhvælvning over fundet og belagt med jord, og på den måde blev der genopført en gravhøj, der i øvrigt er noget højere end den oprindelige.

”Ladbydragen” er en kopi af skibet i højen, bygget fra 2011 til 2016 og nu søsat. Den er 21,5 m lang, 3 m bred og vejer 3.126 kg. Næsten alt på skibet er udført med håndkraft af frivillige bådebyggere.

Ladbytapetet er inspireret af det berømte Bayeuxtapet og tager udgangspunkt dels i fundet af Ladbyskibet og dels i den nordiske mytologi og mødet mellem den gamle asatro og kristendommen. I syv historier giver det et kunstnerisk bud på Ladbyskibets historie. Det næsten 7 meter lange tapet er syet på hør med plantefarvet uld, og det har taget de 16 brodøser over 5.000 timer.

Og mens alt dette blev studeret ikke bare silede, men piskede regnen ned. Vores gæve medlemmer tog det i stiv arm, og heldigvis kunne kaffen indtages i tørvejr ved siden af dødeskibet!

Læs selv mere på www.vikingemuseetladby.dk  Se billeder fra turen på siden Galleri 2018

*************************************

Sommerudflugten 2017

Årets udflugt løb af stablen d. 24 august, hvor 48 medlemmer (da vist deltagerrekord) mødtes ved trinbrættet Lucienhøj, som er stoppested for Syd Fyenske Veteranjernbane. Herfra kørte vi til Korinth, hvor der var ½ times ophold på den nyrestaurerede Korinth Station med mulighed for at købe kaffe og is m.m. , se en lille udstilling og læse mere om jernbanen mellem Faaborg og Ringe.                                                                                                                                          

 Således forfrisket gik turen tilbage til Lucienhøj, og forsamlingen spadserede ind i Pipstorn Skov, som er skoven med Fyns tætteste koncentration af fortidsminder.

I et flot to-etagers  shelter med borde og bænke nød vi den medbragte eftermiddagskaffe, mens museumsinspektørerne Tissel Lund-Jacobsen og Nicolai Garhøj Larsen fra Øhavsmuseet Faaborg gav en engageret introduktion til stedets oldtidsminder.

På den følgende gåtur så vi eksempler på stendysser fra bondestenalderen og gravhøje fra bronzealderen, og de to inspektører fik også fortalt om tuegrave fra jernalderen og om middelalderens højryggede agre.

Og bortset fra en smule støvregn ved turens start var vejret med os i år!

Se billeder fra turen på siden Galleri 2017

Se også billeder fra 2015 og 2016 på https://slafyn.dk/galleri_2015/galleri-2015/ og https://slafyn.dk/galleri_2015/sommerudflugt-2016/

***************

 

Sommerudflugt 2016

SLA-FYNs sommertur gik i år til Torø på Fyns sydvestligste hjørne, hvor havstrømmen har lagt så meget sand til kysten, at øen nu er landfast. Vi mødtes den 20. august kl. 14 på parkerings-pladsen  ved Torøhuse Forsamlingshus (toiletter), Drejet 7, 5610 Assens. Herfra til fods på rimelige stier ca. 3 km i alt. Vi så bl. a. resterne  af Harald Plums drøm om et museum for handel og søfart, og vores guide Ingemann Jensen fortalte malende om H. Plums brug af øen til sit ekstravagante privatliv. Vi fik fortalt om hans fantastiske forretningsimperium og begivenhederne,  der førte frem til hans dramatiske livsafslutning, hvor han efter flere forsøg lykkedes at begå selvmord under omstændigheder, som har fået konspirationsteorierne til at florere siden. Øens natur bærer tydeligt præg af fordums intensive landbrug og raludvinding. Øen ejes af Københavns Lærerforening, der driver et par feriekolonier og ferielejligheder på øen.
Vejret var ikke helt med os. Vi blev meget våde under turens start, men nåede næste at blive tørre inden vi skulle hjem. En rigtig fin tur under kyndig vejledning.
Se billederne på Galleri 2016

Se også billederne fra vores sommertur til Assens 2015 Galleri 2015, hvor Ingemann Jensen også var den kyndige guide.